Vloga za oprostitev storitve odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav kmetijskih gospodarstev

Po Uredbi o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št.113/2009, 5/2013, 22/2015, 12/2017), Uredbi o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08) in Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) vas pozivamo, da v primeru lastništva večjega kmetijskega gospodarstva izpolnite vlogo ter priložite vse zahtevane kopije dokumentov ter nam jo pošljete do 31. 5. 2020 na naslov Komunale Radgona d.o.o.. Po prejemu bomo vloge pregledali in vas obvestili o izpolnjevanju kriterijev.

Vloga je objavljena na internetni strani in na njej so navedene vse potrebne priloge. V primeru nejasnosti smo dosegljivi na e-mail naslovu tadeja.zupancic@komunala-radgona.si ali telefonski številki 051 246 287

Pripravila:
Tadeja Zupančič, inž.vok.

Priloge
Vloga za oprostitev storitve odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav