Komunala Radgona v medijih

Prispevek: Digitalna vizitka podjetja
Datum: 2022

Prispevek: Video predstavitev podjetja
Datum: 2022

Prispevek: Oddaja “Za naše okolje” št. 29
Medij: TV AS Murska Sobota
Tema: Ravnanje z odpadki
Datum: 28. 2. 2023

Prispevek: Oddaja “Za naše okolje” št. 22
Medij: TV AS Murska Sobota
Tema: Kanalizacijski sistem
Datum: 10. 6. 2022

Prispevek: Oddaja “Za naše okolje” št. 20
Medij: TV AS Murska Sobota
Tema: Oskrba s pitno vodo
Datum: 10. 5. 2022

Prispevek: Oddaja “Za naše okolje” št. 8
Medij: TV AS Murska Sobota
Tema: Odvajanje in čiščenje odpadnih vod
Datum: 28. 4. 2021

Prispevek: Oddaja “Za naše okolje” št. 2
Medij: TV AS Murska Sobota
Tema: Pogovor z direktorjem
Datum: 9. 3. 2021