Komunala Radgona

Javno podjetje

Največkrat iskano

O nas

Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.

Skozi leta komunalne dejavnosti v Občini Gornja Radgona so se razvijale v različnih organizacijskih oblikah, a leta 2005 je podjetje na osnovi zakonodaje preoblikovalo v javno podjetje z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Občinski svet je na 18. redni seji 24. 2. 2005 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona, kjer je edini ustanovitelj in lastnik podjetja Občina Gornja Radgona, ter ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet.

Vodstvo podjetja od maja 2020 prevzema direktor dr. Boštjan Vaupotič, z jasno vizijo postati sodobno komunalno podjetje, ki zagotavlja kakovostne storitve javnih služb za občane, lastnika in druge deležnike, pri čemer posebno pozornost posvečamo ekološkim standardom in dostopnim cenam.

Naše poslanstvo je zagotavljati kvalitetno in neprekinjeno oskrbo ter odgovorno upravljanje infrastrukture v skladu z zakonodajo ter v korist občanov, lastnika, zaposlenih in javnosti, ob trajnostnem razvoju in ozaveščanju o okoljski odgovornosti.

Naše vrednote, odražajoče se skozi motivirane zaposlene, so usmerjene v visoke cilje, osebno zadovoljstvo in ustvarjanje prijaznega okolja, zasnovanega na poštenosti, spoštovanju ter strokovnosti.

Komunala Radgona v številkah

Oskrba s pitno vodo

Kanalizacija

Javna snaga

km cevovodov
0
m3 dobavljene vode
0
kanalizacijskih jaškov
0
metrov cevi
0
m2 zelenic
0
m2 parkirišč
0

Vzdrževanje cest

Komunalna čistilna naprava

Zbiranje odpadkov

km cest
0
km neasfaltiranih cest
0
m3/dan prečiščene vode
0
m3/dan prečiščene gošče
0
ton/leto bioloških odpadkov
0
ton/leto komunalnih odpadkov
0

Kako pridete do nas?

Upravna zgradba

Navodila za pot

Dostop do parkirišča za stranke