Komunala Radgona

Javno podjetje

Aktualno

Odvoz odpadkov v času zapore cest

Odvoz odpadkov v času zapore cest “Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza”  V času zapore cest zaradi izvajanja projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza, je dovoz s smetarskim vozilom v določene ulice onemogočen. Občanke in občane prosimo, da do končne sanacije cest, zabojnike oz. vreče  nastavljajo na dan odvoza na najbližje mesto, ki

Preberite več

Največkrat iskano

O nas

Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.

Skozi leta komunalne dejavnosti v Občini Gornja Radgona so se razvijale v različnih organizacijskih oblikah, a leta 2005 je podjetje na osnovi zakonodaje preoblikovalo v javno podjetje z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Občinski svet je na 18. redni seji 24. 2. 2005 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona, kjer je edini ustanovitelj in lastnik podjetja Občina Gornja Radgona, ter ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet.

Vodstvo podjetja od maja 2020 prevzema direktor dr. Boštjan Vaupotič, z jasno vizijo postati sodobno komunalno podjetje, ki zagotavlja kakovostne storitve javnih služb za občane, lastnika in druge deležnike, pri čemer posebno pozornost posvečamo ekološkim standardom in dostopnim cenam.

Naše poslanstvo je zagotavljati kvalitetno in neprekinjeno oskrbo ter odgovorno upravljanje infrastrukture v skladu z zakonodajo ter v korist občanov, lastnika, zaposlenih in javnosti, ob trajnostnem razvoju in ozaveščanju o okoljski odgovornosti.

Naše vrednote, odražajoče se skozi motivirane zaposlene, so usmerjene v visoke cilje, osebno zadovoljstvo in ustvarjanje prijaznega okolja, zasnovanega na poštenosti, spoštovanju ter strokovnosti.

Komunala Radgona v številkah

Oskrba s pitno vodo

Kanalizacija

Javna snaga

0
km cevovodov
0
m3 dobavljene vode
0
kanalizacijskih jaškov
0
metrov cevi
0
m2 zelenic
0
m2 parkirišč

Vzdrževanje cest

Komunalna čistilna naprava

Zbiranje odpadkov

0
km cest
0
km neasfaltiranih cest
0
m3/dan prečiščene vode
0
m3/dan prečiščene gošče
0
ton/leto bioloških odpadkov
0
ton/leto komunalnih odpadkov

Kako pridete do nas?

Upravna zgradba

Navodila za pot

Dostop do parkirišča za stranke