Komunala Radgona

Javno podjetje

Največkrat iskano

Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.

Skozi leta so se komunalne dejavnosti v Občini Gornja Radgona izvajale v različnih organizacijskih oblikah. Današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo  leta 2005, ko se je na osnovi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah, preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 18. redni seji, dne 24. 2. 2005 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 10 z dne 1. 3. 2005 in št. 12 z dne 1. 7. 2005). Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Gornja Radgona. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Gornja Radgona.

Direktor podjetja od maja 2020 naprej je dr. Boštjan Vaupotič.

Komunala Radgona v številkah

Oskrba s pitno vodo

Kanalizacija

Javna snaga

0
km cevovodov
0
m3 dobavljene vode
0
kanalizacijskih jaškov
0
metrov cevi
0
m2 zelenic
0
m2 parkirišč

Vzdrževanje cest

Komunalna čistilna naprava

Zbiranje odpadkov

0
km cest
0
km neasfaltiranih cest
0
m3/dan prečiščene vode
0
m3/dan prečiščene gošče
0
ton/leto bioloških odpadkov
0
ton/leto komunalnih odpadkov

Kako pridete do nas?

Upravna zgradba

Navodila za pot

Dostop do parkirišča za stranke