Cenik oskrbe s pitno vodo

Nove cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo na območju »sistema C«  ki zajema občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej od 28. 6. 2022 naprej.

Gospodarske javne službe

Posebne storitve

Ceniki oskrbe s pitno vodo so objavljeni tudi na oglasni deski družbe in na spletni strani JP Prlekija.

Cenik menjave klasičnega vodomera z digitalnim

Cenik odklopov in priklopov vodomerov ter začasnega odklopa in priklopa vodomera

 

Sprememba stopenj DDV

Z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur.l. RS št. 104/2012 in 46/2013) se od 1. Julija 2013 DDV obračunava po splošni stopnji 22% od davčne osnove in po nižji stopnji 9,5% od davčne osnove. V skladu s spremembo objavljamo prilagojene cenike.