Začasno odlagališče zelenega vrtnega reza po neurju

 
Obveščamo vas, da je v industrijski coni v Gornji Radgoni (naprej od zbirnega centra) vzpostavljeno začasno odlagališče zelenega vrtnega reza. Lokacija je na novo poravnana in označena. 
 
Začasno odlagališče je na voljo za občane občine Gornja Radgona. 
 
Dovoljeno je odlagati le vrtni rez (veje sadnih in drugih dreves, trte, žive meje…).
Zeleni vrtni rez ne sme vsebovati kovinskih delov (žice, vijakov…).
Ostalih odpadkov ni dovoljeno odlagati.
 
V zbirnem centru pa skozi celo leto prevzemamo:
• papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo,
• steklo in stekleno embalažo,
• plastično, kovinsko, sestavljeno ter mešano embalažo,
• embalažo iz tekstila, oblačila in tekstil,
• leseno embalažo in les, ki vsebuje in ne vsebuje nevarnih snovi,
• predmete iz plastike in kovin,
• izrabljene avtomobilske gume  (vsako gospodinjstvo lahko letno odda max. do 50 kg izrabljenih avtomobilskih gum),
• kosovne odpadke,
• biorazgradljive odpadke (samo zeleni odrez, največ velikost avto prikolice),  
• zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike (hladilniki in zamrzovalniki),
• zavrženo električno in elektronsko opremo,
• nevarne odpadke iz gospodinjstev, kot so barve, laki, čistila, zdravila, pesticidi, fotokemikalije, embalažo, ki vsebuje nevarne snovi, neonska in varčna svetila, jedilno olje in maščobe, baterije in akumulatorje.
Oddaja ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.
 
Prav tako ima vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz mešanih komunalnih odpadkov, pravico do enega brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov na leto. Za odvoz kosovnih odpadkov je potrebno izpolniti naročilnico, ki je dostopna na spletni strani Komunale Radgona d.o.o. in na sedežu podjetja.  
 
 
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.