Informacija o moteni oskrbi s pitno vodo

Prizadeta območja:

Datum prekinjene dobave:

Predvideno trajanje:

Vzrok:

Vrtna ulica, Gornja Radgona

13. 2. 2023

11:00 – 15:00

Nujna vzdrževalna dela na omrežju (sanacija defekta)

Priporočamo, da pred prvo uporabo pitne vode opravite izpiranje interne instalacije tako, da na vseh iztočnih mestih pustite vodo teči tako dolgo, da se ta ponovno zbistri.

Prosimo vas za razumevanje!