Informacija o moteni oskrbi s pitno vodo

Prizadeta območja:

Datum prekinjene dobave:

Predvideno trajanje:

Vzrok:

Ulice nad Delavsko potjo z delom Delavske poti, del Mariborske ceste, Ulica Marije Rožman, Kajuhova ulica, Ob potoku, del Polic in Črešnjevc, Norički Vrh nad Koko barom

19.10.2023

7.30-14.30

nadaljevanje navezave novega vodovodnega omrežja na obstoječe

Priporočamo, da pred prvo uporabo pitne vode opravite izpiranje interne instalacije tako, da na vseh iztočnih mestih pustite vodo teči tako dolgo, da se ta ponovno zbistri.

Prosimo vas za razumevanje!