Informacija o moteni oskrbi s pitno vodo

Prizadeta območja:

Datum prekinjene dobave:

Predvideno trajanje:

Vzrok:

Panonska ulica 8, Mladinska ulica, Porabska ulica, Kocljeva ulica, Trate

26.10.2023

7.30-13.00

Navezava novega vodovodnega omrežja na obstoječe

Priporočamo, da pred prvo uporabo pitne vode opravite izpiranje interne instalacije tako, da na vseh iztočnih mestih pustite vodo teči tako dolgo, da se ta ponovno zbistri.

Prosimo vas za razumevanje!