Informacija o moteni oskrbi s pitno vodo

Prizadeta območja:

Datum prekinjene dobave:

Predvideno trajanje:

Vzrok:

– Prešernova ulica, Prežihova ulica, okolica stare avtobusne postaje

– 8. maj 2023

– 0d 7. do 14. ure

– izvajanje prevezav na novo zgrajeno omrežje

Priporočamo, da pred prvo uporabo pitne vode opravite izpiranje interne instalacije tako, da na vseh iztočnih mestih pustite vodo teči tako dolgo, da se ta ponovno zbistri.

Prosimo vas za razumevanje!