Odvoz odpadkov v času zapore cest “Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza”

 
V času zapore cest zaradi izvajanja projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza, je dovoz s smetarskim vozilom v določene ulice onemogočen.
 
Občanke in občane prosimo, da do končne sanacije cest, zabojnike oz. vreče  nastavljajo na dan odvoza na najbližje mesto, ki se nahaja izven zapore ceste. Samo na tak način lahko zagotovimo nemoten prevzem odpadkov iz gospodinjstev, ki se nahajajo na območju izvajanja projekta.
 
 
Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo!
 
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.