Informacija o moteni oskrbi s pitno vodo

Prizadeta območja:

Datum prekinjene dobave:

Predvideno trajanje:

Vzrok:

Mladinska in Porabska ulica v Gornji Radgoni

9. 3. 2023

do 16. ure

Poškodba vodovodne cevi

Priporočamo, da pred prvo uporabo pitne vode opravite izpiranje interne instalacije tako, da na vseh iztočnih mestih pustite vodo teči tako dolgo, da se ta ponovno zbistri.

Prosimo vas za razumevanje!