Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gornja Radgona v letu 2024

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
85/2014), županja Občine Gornja Radgona objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na
območju občine Gornja Radgona v letu 2024

I.
Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v
nadaljevanju MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju občine Gornja
Radgona v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju
občine Gornja Radgona.