Prenova zbirnega centra ločenih frakcij Gornja Radgona

 

Zbirni center Gornja Radgona, ki se nahaja v industrijski coni Gornja Radgona na lokaciji med podjetji M.TRADE Gornja Radgona, d.o.o., REFLEX Gornja Radgona, d.o.o. in bazo CP Murska Sobota, d.d., je pričel obratovati z dnem 9. 10. 2013. V zbirnem centru brezplačno prevzemamo ločene frakcije, ki nastajajo v gospodinjstvih na območju občine Gornja Radgona.

Zaradi vedno večjih količin odpadkov, ki jih povzročitelji pripeljejo, obstoječi zbirni center ni ustrezal potrebam kot tudi veljavnim predpisom.

Na podlagi teh dejstev je Občina Gornja Radgona skupaj z izvajalcem gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Komunala Radgona d.o.o. pristopila k prenovi zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

Prvotno je Občina za potrebe zbirnega centra namenila zemljišče v velikosti 700 m2, sedaj pa se bo povečal na 2.200 m2. Na povečanem zemljišču bodo nameščeni večji kontejnerji za odpadke, v velikosti 9m3 in 30m3.

Po odstranitvi odvečne zemljine je bil na novo utrjen dodatni teren. Sledila je postavitev panelne ograje z drsnimi vrati okrog celotnega zbirnega centra. Za potrebe postavitve 30m3 kontejnerjev je bila izdelana betonska plošča. Sledi še postavitev nove montažne bivalne enote za zaposlene v zbirnem centru. V naslednji fazi, ki je predvidena za naslednje leto, bi se naj izvedlo odvodnjavanje in oljni lovilci ter asfaltiranje celotnega območja.

S prenovljenim zbirnim centrom želimo občanom omogočiti racionalnejše ravnanje z nastalimi odpadki, kot tudi hitrejše in bolj varno odlaganje.

Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.