Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev


Vsako leto organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na vnaprej določenih zbirnih mestih. Na zbirnem mestu je prisotna strokovna oseba s strani pooblaščenega podjetja za zbiranje nevarnih odpadkov. Oddaja odpadkov je za gospodinjstva brezplačna. Akcija ni namenjena zbiranju nevarnih odpadkov pravnih oseb. Ti se morajo za oddajo dogovoriti s pooblaščenimi podjetji za ravnanje z nevarnimi odpadki.

 

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim podjetjem, so:

 • embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi,
 • kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren oklop,
 • topila, kisline,
 • alkalije,
 • fotokemikalije,
 • pesticidi,
 • olja in maščobe,
 • barve, tiskarske barve, lepila in smole,
 • čistila (detergenti),
 • citoksična in citostatična zdravila,
 • baterije in akumulatorji.

Baterije in zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprti embalaži.

 

Nevarni in posebni odpadki

Nevarni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih torej ni mogoče odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki. So težko razgradljivi in povzročajo človeštvu in naravi ogromno škodo. Nevarni odpadki nastanejo tako pri industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji ter predelavi kot tudi v gospodinjstvih. S posebnimi odpadki se srečujemo tako rekoč vsak dan v delovnem in domačem okolju. Zaradi okolju nevarnih snovi moramo nevarne odpadke zbirati, odlagati, predelati ali uničiti ločeno od ostalih odpadkov.

 

Kaj so nevarni in posebni odpadki?

Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Zahtevajo še posebej pazljivo ravnanje in poostren nadzor zaradi možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje. Tudi ko nevarne snovi niso več uporabne, moramo poskrbeti, da ne pridejo v stik z okoljem ali ljudmi.

 

Nasveti za ravnanje z nevarnimi odpadki

 • nevarne odpadke hranimo v originalnih embalaži, na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu,
 • nevarni odpadki se med seboj ne smejo mešati, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi,
 • nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujemo ali uničujemo na kakršenkoli drugačen način, kot le v organiziranih akcijah.

 

Kam gredo nevarni odpadki?

Nevarne odpadke vedno prevzamejo posebej usposobljeni delavci, ki poskrbijo za pravilno ravnanje s temi odpadki. Nekatere odpadke potem predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

Terminski načrt in prevzemna mesta zbiranja nevarnih odpadkov v letu 2021 >>