Zaščitite obračunski vodomer pred zmrzaljo

 

Vse uporabnike javnega vodovodnega omrežja želimo spomniti, da je skladno s 14. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona potrebno zavarovati obračunski vodomer pred zmrzaljo.

Nizke zimske temperature pogosto povzročijo poškodbo na obračunskem vodomeru. Zmrzal je najpogostejši krivec poškodbe vodomera, zato je slednjega pred neugodnimi vremenskimi vplivi potrebno ustrezno zaščititi. Vodovodni priključek je v lasti lastnikov objektov, zato morajo lastniki in uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito obračunskih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.

 

Nasveti za zaščito vodomera in inštalacije pred zmrzaljo:

  • Izolirajte pokrov in notranjost jaška;
  • Preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okoli inštalacij;
  • Zagotovite konstantno kroženje vode po inštalaciji ali pa predhodno izvedite izpust vode;
  • Redno spremljajte stanje svojega vodomera in okolje v katerem je vgrajen.

vodomerni jašek 1

 

Skladno s 14. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo uporabniki sami. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare, odgovoren sam. Uporabnik je v primeru kakršnegakoli poškodovanja ali uničenja naprav dolžan o tem obvestiti izvajalca, ki vzpostavi prvotno stanje.