SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona

 

Preberi več >>