Pravilna priključitev na javno kanalizacijo

Velikokrat prihaja do velikih težav povratnega toka odpadne vode zaradi nepravilne izvedbe hišnega priključka na javno kanalizacijo. Spodaj prikazani sliki prikazujeta pravilno in nepravilno izvedeno navezavo hišnega priključka na javno kanalizacijo.

V praksi ugotavljamo, da je veliko primerov, kjer so hišni kanalizacijski priključki kletnih prostorov izgrajeni brez strokovnih usmeritev. Zato opozarjamo tudi uporabnike, ki trenutno nimajo problemov, da takšna možnost zaplavitve iz kanalizacije obstaja in jim predlagamo, da si pravilno uredijo hišni kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo.

Pravilna kanalizacija

PRAVILNO IZVEDEN HIŠNI PRIKLJUČEK NA JAVNO KANALIZACIJO

  1. pravilno izvedena dvonaklonska rampa, ki omogoča odtok prekomernih količin vode po cestišču

  2. pritličje je nekoliko višje od nivoja ulice

  3. komunalna odpadna voda zgornje etaže in pritličja se odvede ločeno od komunalne odpadne vode nastale v kletnih prostorih

  4. komunalna odpadna voda kletnih prostorov se odvede na javno kanalizacijo preko hišnega črpališča

Zgoraj navedene rešitve omogočajo nemoten odtok komunalne odpadne vode iz objekta tudi v času maksimalne gladine v javni kanalizaciji.

 nepravilna kanalizacija

 NEPRAVILNO IZVEDEN HIŠNI PRIKLJUČEK NA JAVNO KANALIZACIJO

      5. izvedba brez dvonaklonske rampe omogoča odtok prekomernih količin vode proti objektu – posledica je zaplavitev kletnih prostorov

      6. pritličje v objektu je pod nivojem ulice in s tem pod nivojem maksimalne gladine

      7. komunalna odpadna voda, ki nastaja v kletnih prostorih, se odvede na javno kanalizacijo brez hišnega črpališča in brez povratne lopute na hišnem kanalizacijskem priključku. V primeru nastopa maksimalnih gladin v javni kanalizaciji (vsaj enkrat letno) pride do vdora te vode preko hišnega kanalizacijskega priključka v objekt, kar pomeni zaplavitev kletnih prostorov

      8. iztok odpadne komunalne vode iz objekta v javno kanalizacijo je nemoten le v času običajnega nivoja vode v kanalizaciji

 

Povzeto po: https://www.vo-ka-celje.si/sl/prikljucitev-na-kanalizacijsko-omrezje-77