Obveznosti po vgradnji male komunalne čistilne naprave

 

Lastnik oz. upravljavec mKČN je dolžan najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja o tem pisno obvestiti izvajalca javne službe – Komunala Radgona d.o.o.. Obrazec za prijavo je dostopen na tej povezavi. Lastnik oz. upravljavec mKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje izvajalcu javne službe po navadni pošti ali skenirano preko elektronske pošte na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., dokumente pa lahko tudi osebno prinese na sedež podjetja, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona.

Tri do devet mesecev po zagonu mKČN, mora lastnik oz. upravljavec mKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz mKČN). Izvajalec lastniku mKČN na podlagi opravljenih meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način čiščenja ter meritve ponoviti. Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih vod je dostopen na povezavi: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1.


Najbliže Občini Gornja Radgona izvajajo prve meritve sledeči izvajalci

  • IKEMA d.o.o., Orešje 4, 2250 Ptuj, 02 790 00 60
  • Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, 02 780 54 64
  • Nigrad JKP d.d., Zagrebška 30, 2000 Maribor, 02-45-00-300
  • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, 02 45 00 100

 

Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida, izpolnite obrazec, ki je Priloga 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod. En izvod izpolnjenega poročila ter kopijo analiznega izvida pošljete na sedež Komunale Radgona po navadni pošti ali preko elektronske pošte, lahko pa dokumentacijo osebno prinesete na sedež podjetja. Na podlagi pozitivnega poročila, vam bo izvajalec javne službe znižal okoljsko dajatev za 90%.

Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas bo izvajalec javne službe v skladu z določili predpisov, obiskal na terenu in opravil vizualni pregled delovanja mKČN. Ob tem bo izpolnil Prilogo 2 Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode: Poročilo o pregledu.


Povezave
Obrazec - Poročilo o prvih meritvah
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod
Poročilo o pregledu mKČN