Na podlagi 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04,142/04 - popravek, 68/05, 77/06, 138/06, 71/07, 8/08, 85/08 in 08/2012) je Vlada Republike Slovenije sprejela

 

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda

 

Cena za enoto obremenitve voda od 1. januarja 2014 naprej je 26,4125 €.

  Enota / m3 Cena / EUR
Okoljska dajatev Enota / m31 Cena / EUR0,5283

Cenik velja in se uporablja od: 1. 1. 2014


 
Zunanja povezava: http://okolje.arso.gov.si