Cena storitve odvoza grezničnih gošč in odpadnega blata mKČN (redni 3-letni odvozi).

 

Cena je v EUR / m3 dobavljene vode

 Enotacena brez DDV9,5% DDVcena z DDV
Odvoz gošč in blata Enotam3 cena brez DDV0,3476 9,5% DDV0,033 cena z DDV0,3806


Cenik velja od 1. 1. 2017

 

 

Cena storitve odvoza grezničnih gošč in odpadnega blata po naročilu (na enoto v EUR)

 

 Enotacena brez DDV9,5% DDVcena z DDV
Prevzem v delovnem času Enotam3 cena brez DDV27,3973 9,5% DDV2,6027 cena z DDV30,00
Prevzem izven delovnega časa Enotam3 cena brez DDV45,6621 9,5% DDV4,3379 cena z DDV50,00

 

Cenik velja od 21. 7. 2017