Odlaganje odpadkov v tipske vrečke

 

Za zbiranje mešane embalaže uporabniki lahko uporabljajo tipske vrečke (110l) ali tipske zabojnike za zbiranje teh odpadkov.

Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov v tipske vrečke je dovoljeno samo v izjemnih primerih:

  • če je gospodinjstvo 1 člansko (za mešane komunalne odpadke 80l )
  • če je zaradi odmaknjenosti prevzemnega mesta od prevoznih poti, nemogoče urediti zbiranje odpadkov v zabojnikih (velja za gospodinjstva z 1, 2 ali več člani),
  • če imate občasno več mešanih odpadkov,

Uporabniki lahko dodatne vrečke prevzamejo oz. kupijo v Zbirnem centru ločenih frakcij Gornja Radgona, v času njegovega obratovanja. Nudimo vreče za mešane komunalne odpadke in odpadno embalažo. Vreče so označene z logotipom izvajalca javne službe. Na dan odvoza vrečo odložite poleg zabojnika. Drugače odloženih odpadkov nismo dolžni odpeljati.