Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju občine Gornja Radgona


Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev    

Vsako leto organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na vnaprej določenih zbirnih mestih. Na zbirnem mestu je prisotna strokovna oseba s strani pooblaščenega podjetja za zbiranje nevarnih odpadkov. Oddaja odpadkov je za gospodinjstva brezplačna. Akcija ni namenjena zbiranju nevarnih odpadkov pravnih oseb. Ti se morajo za oddajo dogovoriti s pooblaščenimi podjetji za ravnanje z nevarnimi odpadki.

 

Oddaja nevarnih odpadkov v zbirnem centru

V zbirnem centru je urejen poseben prostor za zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Brezplačno jih lahko oddate kadarkoli v času odprtja zbirnega centra.
Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim podjetjem, so:

 • onesnažena embalaža in embalaža pršil
  (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
 • absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
 • barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
 • odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, ...),
 • razredčila, odpadna topila,
 • odpadna zdravila,
 • baterije, akumulatorji vseh vrst
  (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumulatorji),
 • odpadna fitofarmacevtska sredstva
  (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
 • kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
 • živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
 • neonska svetila (cevi) in halogenska svetila,
 • odpadna jedilna olja in maščobe

Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah.

 

Nevarni in posebni odpadki

Nevarni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih torej ni mogoče odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki. So težko razgradljivi in povzročajo človeštvu in naravi ogromno škodo.

Nevarni odpadki nastanejo tako pri industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji ter predelavi kot tudi v gospodinjstvih. S posebnimi odpadki se srečujemo tako rekoč vsak dan v delovnem in domačem okolju.

Zaradi okolju nevarnih snovi moramo nevarne odpadke zbirati, odlagati, predelati ali uničiti ločeno od ostalih odpadkov.

 

Kaj so nevarni in posebni odpadki?

Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Zahtevajo še posebej pazljivo ravnanje in poostren nadzor zaradi možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje. Tudi ko nevarne snovi niso več uporabne, moramo poskrbeti, da ne pridejo v stik z okoljem ali ljudmi.


Nasveti za ravnanje z nevarnimi odpadki

 • nevarne odpadke hranimo v originalnih embalaži, na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu,
 • nevarni odpadki se med seboj ne smejo mešati, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi,
 • nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujemo ali uničujemo na kakršenkoli drugačen način, kot le v organiziranih akcijah.

Kam gredo nevarni odpadki?

Nevarne odpadke vedno prevzamejo posebej usposobljeni delavci, ki poskrbijo za pravilno ravnanje s temi odpadki. Nekatere odpadke potem predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.