Naročilo odvoza kosovnih odpadkov v stanovanjskih blokih 

 

Stanovalci v bloku, ki so imetniki kosovnih odpadkov, morajo o nameri oddaje teh odpadkov obvestiti upravljavca stanovanjskega bloka, v katerem živijo.

Odvoz kosovnih odpadkov v našem podjetju naroči upravnik stanovanjskega bloka, ki stanovalce tudi obvesti o dogovorjenem datumu zbiranja teh odpadkov za njihov blok.

Stanovalci pa imajo možnost oddati kosovne odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo v nastavljeni zabojnik na dogovorjeni datum zbiranja.