Ravnanje z biološkimi odpadki 

 

Uporabniki, ki biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada v celoti ne kompostirajo sami na lastnem vrtu, le-te zbirajo in prepuščajo v tipiziranih posodah za biološko razgradljive odpadke.  

Pri vsakodnevnih aktivnostih in zadovoljevanju osebnih potreb nastajajo 

  • biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, kot so: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavne usedline, filter vrečke, pokvarjeni prehranski izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke ter 
  • zeleni vrtni odpad, kot npr.: odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, lesni pepel …

Skladno z republiško strategijo ravnanja z odpadki, je obvezno ločeno zbiranje teh odpadkov od ostalih vrst komunalnih odpadkov in jih lastno kompostirati ali pa v vodotesnem zabojniku prepustiti izvajalcu javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter redčiti z namenom, da se jih z odpadno vodo odvaja v kanalizacijske sisteme, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode.

Po iztresanju bioloških odpadkov vrečko (plastično) odložite med mešane komunalne odpadke. Če imate biološke odpadke v vrečki iz papirja, lahko oboje odložite v zabojnik za biološke odpadke.