Odvzem pitne vode iz hidrantov in prevozi s cisterno – Občina Gornja Radgona

 

Odvzem pitne vode iz hidrantov

V skladu z določili 35. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona je s soglasjem izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (Komunala Radgona d.o.o.) dovoljen odvzem pitne vode iz hidranta v namene čiščenja občinskih cest, zalivanja zelenic, izpiranja kanalov, utrjevanja cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, za preprečevanje požarov, za protiprašno škropljenje občinskih cest, za polnjenje cistern in za druge namene, v kolikor ni razpoložljive tehnološke vode ter kadar razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode.

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so objekti in naprave, praviloma namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato se brez predhodnega soglasja izvajalca hidranti smejo uporabljati samo za gašenje požarov in za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Plačnik stroškov za odvzeto vodo je v teh primerih Občina Gornja Radgona.

Vsako prostovoljno gasilsko društvo (PGD) s sedežem na območju Občine Gornja Radgona je ob predhodni seznanitvi upravljalca o kraju odvzema vode za potrebe izvedb gasilskih vaj in usposabljanj gasilskih enot upravičeno do brezplačnega koriščenja vode iz hidrantnega omrežja. O ocenjeni količini porabljene vode, je gasilsko društvo dolžno pisno obvestiti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in sicer do vsakega 8. dne v mesecu za pretekli mesec.

O količini porabljene vode za druge namene odvzema s soglasjem izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo je prostovoljno gasilsko društvo prav tako dolžno obvestiti izvajalce javne službe oskrbe s pitno vodo

Izpolnjen in potrjen zapisnik s strani odgovorne osebe o porabi pitne vode iz hidranta ob koncu tekočega meseca ali v začetku naslednjega, gasilsko društvo posreduje na sedež podjetja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Priloga: Zapisnik o odvzemu pitne vode iz hidrantov

 

Prevozi s cisterno

Odvzem pitne vode iz hidranta za namene polnjenja bazenov ali oskrbe prebivalcev s pitno vodo je mogoče le na hidrantu Gasilske zveze Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona.

Stranka izpolni vlogo za prevoz pitne vode s cisterno (v prilogi) in jo prinese na sedež podjetja Komunala Radgona d.o.o. Vodarina se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom in glede na količino dobavljene vode. Glede na količino dobavljene vode se doda še okoljska dajatev ter storitev odvajanja (samo objekti, priključeni na javno kanalizacijo) in čiščenja odpadne vode. Slednje stranka poravna na sedežu podjetja Komunala Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Stranki se prevoz s cisterno izvede, v kolikor priloži dokazilo o plačani vodarni in dajatvah. Stroške prevoza stranka poravna Gasilski zvezi Gornja Radgona.

Priloga: Vloga za prevoz pitne vode s cisterno

 

S spoštovanjem!

Komunala Radgona d.o.o.