Ravnanje s komunalnimi odpadki

Količina in sestava komunalnih odpadkov je odvisna in se spreminja tudi z geografskimi parametri krajev, časom, klimatskimi razmerami, kulturnimi navadami, izobrazbo in socialnimi pogoji življenja. V razvitem svetu človek proizvede dnevno od 1 do 3 kilograme komunalnih odpadkov. Slovenija se po tem kriteriju uvršča med srednje razvite države s približno 1,7 kilograma komunalnih odpadkov dnevno na prebivalca. Količine tovrstnih odpadkov se kljub prizadevanjem za zmanjševanje še vedno povečujejo.

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Mednje prištevamo ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, kovine, plastika…), odpadke z vrtov in parkov, odpadno embalažo in mešane komunalne odpadke.

Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja. Največ komunalnih odpadkov zaradi premajhne ozaveščenosti ljudi žal še vedno pristane med mešanimi komunalnimi odpadki in posledično na odlagališču odpadkov, kar ima številne negativne učinke:

 • velika obremenitev odlagališč,
 • izpust toplogrednih plinov, predvsem metana, ki nastaja zaradi odlaganja biorazgradljivih odpadkov na odlagališčih,
 • povečana poraba energije in energentov,
 • prekomerna poraba surovin,
 • izčrpavanje omejenih naravnih virov …

 

 

 

 

 

 

Obvestila o defektih

 • Črešnjevci, 21. 2 2018

  V sredo, dne 21.02.2018 se bodo izvajala nujna vzdrževalna dela na vodovodu Gornja Radgona. Zaradi tega...

 • Črešnjevci, 12.2.2018

  Črešnjevci, 12.2.2018 V ponedeljek, dne 12.2.2018 se bodo izvajala nujna vzdrževalna dela na...

 • Grajski hrib, 23.1.2018

  Grajski hrib, 23. 1. 2018 Zaradi okvare na vodovodnem omrežju bo motena oskrba s pitno vodo do 16....

 • Mele, 21. 12. 2017

  Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo na Meleh od 7. do 15. ure motena oskrba s pitno vodo.  

Obvestila o dobavi vode

Prijavite se na obvestila o moteni dobavi pitne vode. Obvestila boste dobivali preko elektronske pošte.