Pitna voda in korona virus SARS-CoV-2

 

Pitna voda iz javnega vodovodnega sistema v občini Gornja Radgona in Radenci je tudi v času epidemije korona virusa Covid-19 zdravstveno ustrezna in varna za pitje. Do sedaj znanih podatkih se korona virus ne prenaša s pitno vodo. Na splošno so virusi, kot je virus Covid-19 manj stabilni v okolju in bolj dovzetni na oksidante, kot je klor. Pitna voda je varna tudi za umivanje rok, ki je v tem času še posebej priporočljiv ukrep za zajezitev širjenja virusa.

V Komunali Gornja Radgona na področju vodooskrbe izvajamo preventivne ukrepe pred širjenjem virusa med zaposlenimi in omejujemo gibanje na vodovodnih objektih. V procesu priprave pitne vode na vodarni Podgrad uporabljamo številne metode obdelave vode, ki vključujejo filtracijo in dezinfekcijo z natrijevim hipokloritom. Trenutne koncentracije prostega klora zadoščajo za uničenje virusa.

Več o sami predpripravi in pripravi vode na vodarnah Podgrad in Segovci si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.komunala-radgona.si/index.php/od-izvora-do-pipe2/priprava-pitne-vode

Prav tako so na spletni strani dostopni tudi rezultati laboratorijskih analiz za vsa oskrbovana območja Komunale Radgona. Rezultate laboratorijskih analiz najdete na naslednji povezavi: http://www.komunala-radgona.si/index.php/analize-skladnosti-pitne-vode

 

Komunala Radgona d.o.o.

wash hands 2657635 960 720