Obnova vodohranov in prečrpališč v letu 2020

V skrbi za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode in nemotene dobave smo v letošnjem letu na območju občine Gornja Radgona obnovili naslednja prečrpališča in vodohrane: Strah, Mencinger Črešnjevci in nazadnje v decembru Zbigovci.

Staro tehnologijo in dotrajane črpalke, ki pa so zaradi pogostih okvar povzročile moteno dobavo pitne vode prebivalcem so zamenjale nove postaje po najnovejši tehnologiji Grundfos. Z avtomatskim upravljanjem lahko delovanje slednjih spremljamo in spreminjamo preko daljinskega dostopa. Zadnjo investicijo v decembru smo po pooblastilu občine Gornja Radgona izvedli v podjetju v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. ki so poskrbeli za podest in električno povezavo z omrežjem.

PČP Mencinger Prečrpališče Mencinger Črešnjevci

VH Zbigovci

Vodohran Zbigovci

Kot upravljalec vodovodnega sistema na območju občine Gornja Radgona se trudimo skrbeti za čisto in kvalitetno pitno vodo, kar pa bomo dosegli le s sistematičnim vlaganjem v obnove dotrajanih delov sistema.