Komunala Radgona med prejemniki certifikata ˝Voda iz pipe˝

 

Slovenija je država, ki se po količini in kakovosti pitne vode uvršča v sam evropski vrh. Kljub temu pa poraba vode v plastenkah pri nas ostaja visoka, kar po nepotrebnem močno obremenjuje okolje. Za primer: kozarec vode (2 dl), ki priteče iz pipe nas stane približno 0,00025 eur, medtem ko moramo za enako količino ustekleničene vode odšteti 0,056 eur.

Podelitev certifikata Voda iz pipe 23.6 41

V torek, 23.06.2020, se je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije vršila slavnostna podelitev certifikata ˝Voda iz pipe˝, med katerimi je tudi Komunala Radgona d.o.o. Gospodarska zbornica Slovenije ob podpori Ministrstva za okolje in prostor spodbuja k uporabi vode iz pipe. Hkrati želijo, da nadrejeni k uživanju vode iz pipe spodbujajo tudi zaposlene in tako širijo zavedanje, da je voda iz pipe bolj zdrava in okolju prijaznejša alternativa vodi iz plastenk.

Podjetje Komunala Radgona je že v preteklosti aktivno spodbujala k pitju pitne vode iz pipe in izvajala tovrstno prakso. S podpisom certifikata smo potrdili zavedanje k spodbujanju pitja pitne vode iz pipe in zmanjšanju količine odpadkov, ohranjanju naravnih virov in izvajanju ukrepov za spodbujanje zdravja naših zaposlenih.

Podelitev certifikata Voda iz pipe 23.6 571

 

S podpisom Zaveze certifikata Voda iz pipe smo se zavezali, da:

  • se bo v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organiziramo, ponujala pitno vodo iz pipe;
  • bomo k pitju pitne vode iz pipe spodbujali svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in ostale deležnike;
  • bomo zaposlene in ostale deležnike ozaveščali, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi;
  • bomo pitno vodo iz pipe stregli v steklenih vrčih in kozarcih ter se bomo, kadar je le mogoče, izogibali ponujanju predpakirane vode.

 

Izjeme veljajo:

  • za druge ponudnike gostinskih storitev v poslovnih prostorih organizacije; za ponudnike pijač in prigrizkov iz avtomatov v poslovnih prostorih organizacije; ob protokolarnih dogodkih, kjer ponujanje odprtih pijač ni dovoljeno;
  • v primeru zdravstvene neustreznosti vode iz pipe;
  • v primeru športnih ali podobnih prireditev, kjer zagotavljanje pitne vode iz pipe ni možno;
  • v drugih izjemnih primerih, kjer zaveze iz objektivnih razlogov ni mogoče izpolnjevati.

Certifikat Voda iz pipe Pasica