Rekonstrukcija komunalne čistilne naprave Gornja Radgona

 

Komunalna čistilna naprava v Gornji Radgoni je bila predana v uporabo v letu 2015. Na njo so se stekale odpadne vode iz Gornje Radgone, Melov, Podgrada, dela Črešnjevcev in Noričkega Vrha. Upravljanje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave je bilo predano našemu podjetju Komunala Radgona d.o.o. V letih upravljanja smo spoznavali lastnosti odpadnih vod v naši občini in posledično tudi življenjske navade, ki jih imajo občani do tega področja. Istočasno pa smo spremljali tudi delovanje čistilne naprave in kakovost čiščenja. V letu 2017 smo pričeli redno sprejemati greznične gošče preostalega dela občine, ki ni vključen v kanalizacijski sistem. Vse sprejete odpadne vode iz kanalizacijskega sistema in sprejete greznične gošče smo uspešno prečistili. V zadnjih letih smo se soočali z velikimi težavami na mehanskem delu čiščenja čistilne naprave. Ugotovili smo, da uporabniki stranišča vse bolj uporabljajo kot koš za smeti. Tako v školjki vse prepogosto končajo vlažilni in čistilni robčki, vata, palčke za ušesa, vložki in tamponi, olja in maščobe, kontaktne leče, kondomi, ostanki hrane, zdravila, obliži, cigaretni ogorki ipd. Ti predmeti ne sodijo v straniščno školjko, temveč med odpadke. V straniščno školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. Kljub nenehnemu opozarjanju in osveščanju občanov se problematika na tem področju ni izboljšala. Takšno neodgovorno početje povzroča velike težave na celotnem kanalizacijskem sistemu (zamašitve hišnih napeljav, kanalizacijskih cevi, okvare črpalk in drugih naprav, potrebnih za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema) kot tudi veliko škodo na sami čistilni napravi. Tehnologija, ki je bila izbrana pri projektiranju čistilne naprave ni bila predvidena za čiščenje odpadnih voda s takšno vsebino, saj nihče niti slutil ni, da bo uporaba vlažilnih in čistilnih robčkov, ki končajo v straniščni školjki in povzročajo največ težav, tako enormno narasla. Soočali smo se z velikimi problemi na mehanskem čiščenju. Fine grablje, ki skrbijo za mehansko odstranjevane predmetov, so se pogoste mašile, kar je privedlo do prekomerne obrabe ščetk, pogona in ostalih delov naprave.

 sl1 l

 sl1 d

Slika 1: Zamašena sita in obrabljene ščetke

 

Stroški vzdrževanja so skokovito narasli, zato smo bili prisiljeni do rekonstrukcije tega dela čistilne naprave s tehnologijo, ki bo kos tem težavam. Celoten projekt rekonstrukcije je občina Gornja Radgona zaupala podjetju Komunala Radgona d.o.o., ki je v sodelovanju z podizvajalci, v mesecu decembru 2020 montirala nove grobe in v mesecu januarju 2021 še nove fine grablje. 

 sl2 l

 sl2 d

 Slika 2: Demontaža starih in montaža novih grabelj

 

Avtomatske vertikalne grobe grablje verižnega pogona so v celoti iz nerjavečega jekla. Delujejo tako, da se večji kosi ujamejo na rešetko z odprtinami 15 milimetrov. Le te glavniki postrgajo in jih preko verižnega brezkončnega transporterja odvedejo 10 metrov višje do izmeta ograbkov. Gre za rešitev, ki ni občutljiva na mašenje.

 sl3 l

 sl3 d

 Slika 3: Nove grobe grablje med obratovanjem

 

V črpališču smo vgradili tudi dodaten kanal z rešetkami, kot varovalo v primeru povišanih količin odpadnih voda in kot dodatno zaščito potopnih črpalk pred zamašitvami. V ta kanal smo speljali dovajanje grezničnih gošč iz zalogovnika za dodatno prečiščenje le teh. Nove fine grablje smo postavili na novo lokacijo na ploščad pred biološkim delom čiščenja. Gre za rotacijske fine grablje poševnega izmeta.

 sl4

 Slika 4: Montaža novih finih grabelj

 

Fine grablje prepuščajo snovi manjše od 3 milimetrov. Tako prečiščena odpadna voda manj obremenjuje biološki del čistilne naprave.

 sl5

Slika 5: Nove fine grablje med obratovanjem

 

V prvem mesecu obratovanja, z vgrajenimi novimi napravami, ugotavljamo, da se je pretočnost skozi mehanski del čiščenja čistilne naprave močno povečala, saj se izloča veliko več odpadkov iz odpadnih voda kot na stari napravi. Prav tako so težave z mašenjem in prekomerno obrabo odpravljene. Čistilna naprava lahko sedaj nemoteno sprejme in prečisti tudi maksimalno dovoljeno količino odpadne vode. Verjamemo, da smo s to pridobitvijo naredili nekaj za ohranjanje čistega okolja in zadovoljstvo občanov.

 

Pripravila:

Tadeja Zupančič, vodja čistilne naprave