Kakovost pitne vode

Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema.

Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona.

LEGENDA
Mba - mikrobiološka analiza (PDF)
Ka - kemijska analiza pitne vode (PDF)
Nit - vsebnost nitratov v pitni vodi (mg/l)
Skl - skladnost pitne vode s predpisi (dovoljena meja vsebnosti nitratov je 50 mg/l

 

Leto 2017

Preglednica vsebnosti nitratov v pitni vodi za leto 2017 (PDF)

Datum Odvzemno mesto Nit Skl Dokument
12.9. Zdravstveni dom Gornja Radgona 19 da Ka in Mba
25.7. Vrtec Gornja Radgona 23 da  
6.6. Zdravstveni dom G. Radgona 22 da Ka in Mba
10.7. Vodohran Radenski Vrh 23 da Ka in Mba
18. 5. Vrtec Gornja Radgona 23 da Ka in Mba
12. 4. Zdravstveni dom G. Radgona 25 da Ka in Mba
17. 3. Panvita MIR, Gornja Radgona 27 da Ka in Mba
1. 2. Dom starejših občanov, GR 26 da Ka in Mba
24. 1. Polnilnica Radenska, Boračeva 25 da Ka in Mba

 

Arhiv

Preglednica vsebnosti nitratov v pitni vodi za leto 2016 (PDF)

Preglednica vsebnosti nitratov v pitni vodi za leto 2015 (PDF)

 

 

Obvestila o defektih

Obvestila o dobavi vode

Prijavite se na obvestila o moteni dobavi pitne vode. Obvestila boste dobivali preko elektronske pošte.