Odvozi grezničnih gošč in odpadnega blata iz mKČN

 

Cena storitve odvoza grezničnih gošč in odpadnega blata mKČN (redni 3-letni odvozi).

Cena je v EUR / m3 dobavljene vode

enota cena brez DDV 9,5% DDV cena z DDV
Storitev povezana z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN  - odvoz blata iz greznic m3 0,3476 0,033 0,3806

Cenik velja od 1. 1. 2017

 

Cena storitve odvoza grezničnih gošč in odpadnega blata po naročilu (na enoto v EUR)

enota cena brez DDV 9,5% DDV cena z DDV
Prevzem grezničnih gošč po naročilu stranke v rednem delovnem času m3 27,3973 2,6027 30,00
Prevzem grezničnih gošč po naročilu stranke izven delovnega časa m3 45,6621 4,3379 50,00

Cenik velja od 21. 7. 2017