Cenik storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki

Fizične osebe (gospodinjstva)

Obvestila o defektih

Obvestila o dobavi vode

Prijavite se na obvestila o moteni dobavi pitne vode. Obvestila boste dobivali preko elektronske pošte.