Občina Gornja Radgona se s pitno vodo v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo oskrbuje v glavnem iz zajetja Segovci in Podgrad. Zagotavlja opremljenost z javnim vodovodom in izvajanje javne službe s pitno vodo na območju poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od 5 prebivalcev na hektar.

Javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjena izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim vodovodom. Sistem oskrbe s pitno vodo je enovit vodovodni sistem, sestavljen iz elementov vodovoda kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, ki so pretežni del rednega obratovanja in deluje kot samostojni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov in ima enega upravljalca.

 

Podatki o vodovodnem sistemu

Javno vodovodno omrežje v občini Gornja Radgona oskrbuje okrog 7400 prebivalcev naslednjih naselij: Aženski Vrh, Črešnjevci, Gornja Radgona, Hercegovščak, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Lastomerci, Lomanoše, Mele, Norički Vrh, Očeslavci, Orehovci, Orehovski Vrh, Plitvički Vrh, Podgrad, Police, Ptujska cesta, Rodmošci, Spodnja Ščavnica, Spodnji Ivanjci, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Zbigovci in Plitvica. Trenutno se v Občini Gornja Radgona nahaja le eno območje z vodovodom v zasebni lasti; poselitev je tam manjša od 50 prebivalcev in poraba nižja od 10 m3/dan.

 

 

 

  • 185.000 m cevovodov
  • 19 vodohranov in črpališč
  • 275 hidrantov
  • 24 oskrbovanih naselij

 

image-1  Oskrbovalno območje občine Gornja Radgona (klikni za povečavo)

 

Na vodovodnem omrežju območji občine Gornja Radgona so zgrajeni naslednji vodohrani (VH), hidropostaje (HP) in prečrpališča (PČP):

Vodohrani

1. VH HP Grajski hrib – 108 m3 6. VH HP Kodalič – 25 m3
2. VH HP Zbigovci – 132 m3 7. VH HP Strah – 25 m3
3. VH HP Ptujska cesta – 123 m3 8. VH Norički Vrh – 2×300 m3
4. VH HP Plitvički Vrh – 90 m3 9. VH HP Očeslavci
5. VH HP Borko – 44 m3  

 

Prečrpališča

1. PČP Grajski hrib 5. PČP Zbigovci 9. PČP Lomanoše
2. PČP Hercegovščak 6. PČP Mulec 10. PČP Plitvički Vrh
3. PČP Črešnjevci 7. PČP Orehovci 11. PČP Očeslavci
4. PČP Črešnjevci Mencinger  8. PČP Ptujska cesta