Vloge in obrazci

 

Direktna obremenitev (trajnik)

Soglasje za direktno obremenitev (trajnik) za plačevanje komunalnih storitev

 

Pitna voda

 

Odpadna voda

Vloga za priključitev na javno kanalizacijo za novogradnje

Vloga za priključitev na javno kanalizacijo za obstoječe objekte

 

Male komunalne čistilne naprave

 

Greznice

Vloga za oprostitev odvoza gošč za kmetijska gospodarstva

 

Ravnanje z odpadki

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov

Obrazec za prijavo odvoza komunalnih odpadkov