Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.

--Skozi leta so se komunalne dejavnosti v Občini Gornja Radgona izvajale v različnih organizacijskih oblikah. Današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 2005, ko se je na osnovi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah, preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 18. redni seji, dne 24.02.2005 sprejel ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA RADGONA d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 10 z dne 01.03.2005 in št. 12 z dne 01.07.2005). Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Gornja Radgona. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Gornja Radgona.

 

Ime podjetja

Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.

 

Skrajšano ime podjetja

Komunala Radgona d.o.o.

 

Sedež podjetja

Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

 

Logotip podjetja

Logotip v vektorskem zapisu (AI)

Logotip v vektorskem zapisu (EPS)

Logotip v rastrskem zapisu (JPG, 320 DPI)