Cenik oskrbe s pitno vodo

 

Nove cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrba s pitno vodo na območju »sistema C«  ki zajema občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej od 1. 2. 2020 naprej.

Obveščamo vas, da bodo s 1.2.2020 na območju »Sistema C«, ki zajema občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej pričele veljati nove cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, ki so bile sprejete na 54. seji Sveta ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o. dne 23.9.2019 in bile objavljene v Uradnem listu št. 4, dne 24.1.2020. 

Ceniki so objavljeni na oglasni deski družbe in na spletni strani JP Prlekija d.o.o. na naslovu: http://www.jp-prlekija.si/si/ceniki/ceniki1

JP Prlekija d.o.o.

 

Spremembe cen s 01.03.2017

 

Sprememba stopenj DDV:

Z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur.l. RS št. 104/2012 in 46/2013) se od 1. Julija 2013 DDV obračunava po splošni stopnji 22% od davčne osnove in po nižji stopnji 9,5% od davčne osnove. V skladu s spremembo objavljamo prilagojene cenike.

 

Cenik odklopov in priklopov vodomerov ter začasnega odklopa ter priklopa vodomera

Vrsta storitve

     

Priprava na prekinitev dobave vode

Cena brez DDV

DDV 22%

Cena z DDV

(pričetek postopka za odklop vodomera)

     

- fizična oseba

20,8600

4,5892

25,4492

- pravna oseba

41,7300

9,1806

50,9106

       

Prekinitev dobave vode

     

- fizična oseba

20,8600

4,5892

25,4492

- pravna oseba

41,7300

9,1806

50,9106

       

Začasni odklop vodomera

     

- fizična oseba

20,8600

4,5892

25,4492

- pravna oseba

41,7300

9,1806

50,9106

       

Ponovni priklop vodomera

     

- fizična oseba

20,8600

4,5892

25,4492

- pravna oseba

41,7300

9,1806

50,9106

       

Prevoz in izguba časa do koristnika

6,2600

1,3772

7,6372

       

Stroški opomina

2,0864

0,4590

2,5454

       

Vzdrževanje in odčitavanje pomožnih vodomerov

1,0432

0,0991

1,1423

(odštevalni vodomer - DDV = 9,5%)

     
       

Cena delitve stroškov por. vode po osebah

0,6259

0,0595

0,6854

(DDV = 9,5%)

     

 

Cene so v EUR.