Cenik oskrbe s pitno vodo


Spremembe cen s 01.03.2017

 

Sprememba stopenj DDV:

Z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur.l. RS št. 104/2012 in 46/2013) se od 1. Julija 2013 DDV obračunava po splošni stopnji 22% od davčne osnove in po nižji stopnji 9,5% od davčne osnove. V skladu s spremembo objavljamo prilagojene cenike.

 

Cenik odklopov in priklopov vodomerov ter začasnega odklopa ter priklopa vodomera

Vrsta storitve

     

Priprava na prekinitev dobave vode

Cena brez DDV

DDV 22%

Cena z DDV

(pričetek postopka za odklop vodomera)

     

- fizična oseba

20,8600

4,5892

25,4492

- pravna oseba

41,7300

9,1806

50,9106

       

Prekinitev dobave vode

     

- fizična oseba

20,8600

4,5892

25,4492

- pravna oseba

41,7300

9,1806

50,9106

       

Začasni odklop vodomera

     

- fizična oseba

20,8600

4,5892

25,4492

- pravna oseba

41,7300

9,1806

50,9106

       

Ponovni priklop vodomera

     

- fizična oseba

20,8600

4,5892

25,4492

- pravna oseba

41,7300

9,1806

50,9106

       

Prevoz in izguba časa do koristnika

6,2600

1,3772

7,6372

       

Stroški opomina

2,0864

0,4590

2,5454

       

Vzdrževanje in odčitavanje pomožnih vodomerov

1,0432

0,0991

1,1423

(odštevalni vodomer - DDV = 9,5%)

     
       

Cena delitve stroškov por. vode po osebah

0,6259

0,0595

0,6854

(DDV = 9,5%)

     

 

Cene so v EUR.

Obvestila o defektih

 • Črešnjevci, 21. 2 2018

  V sredo, dne 21.02.2018 se bodo izvajala nujna vzdrževalna dela na vodovodu Gornja Radgona. Zaradi tega...

 • Črešnjevci, 12.2.2018

  Črešnjevci, 12.2.2018 V ponedeljek, dne 12.2.2018 se bodo izvajala nujna vzdrževalna dela na...

 • Grajski hrib, 23.1.2018

  Grajski hrib, 23. 1. 2018 Zaradi okvare na vodovodnem omrežju bo motena oskrba s pitno vodo do 16....

 • Mele, 21. 12. 2017

  Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo na Meleh od 7. do 15. ure motena oskrba s pitno vodo.  

Obvestila o dobavi vode

Prijavite se na obvestila o moteni dobavi pitne vode. Obvestila boste dobivali preko elektronske pošte.