Okoljska dajatev

 

Na podlagi 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04,142/04 - popravek, 68/05, 77/06, 138/06, 71/07, 8/08, 85/08 in 08/2012) je Vlada Republike Slovenije sprejela

 

SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2014

Cena za enoto obremenitve voda za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 je 26,4125 €.

  Enota / m3 Cena / EUR
Okoljska dajatev 1 0,5283Cenik velja in se uporablja od: 1. 1. 2014
 
Zunanja povezava: http://okolje.arso.gov.si