Objavili smo urnik odvozov odpadkov za Občino in mesto Gornja Radgona za leto 2020. Najdete ju v rubriki "Ravnanje z odpadki".

Komunala Radgona d.o.o.